بازدید:
تاريخ : 1396/12/08

در داخل تشك كولر همواره به اندازه مشخصي آب وجود دارد كه بوسيله شناور يا فلوتر كنترل شده و در صورت كم شدن به تشتك آب تزريق مي شود اين آب دائما توسط پمپ آب كولر بروي پوشال و يا پد هاي سلولزي ريخته ميشود واين پوشال ها همواره مرطوب هستند. با گذر هوا كه توسط فن به داخل مكيده از روي پوشال يا پد سلولزي مرطوب آب گرماي هوا را جذب و سپس تبخير مي شود.

مشاهده ادامه مطلب و ليست قيمت كولر آبي در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/evaporative-cooler

بازدید:
تاريخ : 1396/11/05

مهمترين برتري كولر آبي نسبت به انواع گازي  هم قيمت پايين تر در خريد آن و همچنين هزينه هاي كمتر در تعميرات و مصرف برق است . فراموش نكنيد كه كانال كشي مناسب در هوادهي و سرمادهي كولرهاي آبي نقش بسيار پررنگي دارد. ضمن اينكه هزينه برق مصرفي با روشن كردن كولر هاي آبي  كه داراي برچسب انرزي B به بالا هستند  ، بسيار كمتر از هزينه برقي مصرفي ناشي از روشن كردن كولر هاي گازي است .

مشاهده ليست قيمت كولر آبي در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/evaporative-cooler

بازدید:
تاريخ : 1396/10/24

كولر آبي به عنوان يك واحد خنك كننده در مناطقي كه داراي درجه حرارت مرطوب و رطوبت نسبي كم و درجه حرارت خشك زياد مي‌باشد كاربرد دارد (اغلب مناطق ايران).
كولر آبي از نوع خنك كننده هاي تبخيري بوده يعني با بوجود آوردن شرايط تبخير آب در فشار ثابت موجب جذب گرما از هوا مي شود.
كولر آبي پر كاربرد ترين دستگاه جهت خنك كردن محيط و فضاي مورد استفاده مي باشد.

كولر آبي را نمي‌توان يك وسيله تهويه مطبوع در نظر گرفت به اين دليل كه نمي‌توان اثر خنك كنندگي و رطوبت نسبي را كنترل نمود، اين دو عامل به درجه حرارت خشك و درجه حرارت مرطوب محيط نصب بستگي دارد.

فرآيند خنك سازي در كولر آبي با آنتالپي ثابت رخ ميدهد. به عنوان مثال هواي گرم ورودي به كولر آبي با دماي30 درجه سانتيگراد داراي رطوبت 30درصد است كه در اين نقطه آنتالپي هوا برابر 50.3 مي باشد. هواي خروجي دمايي برابر 23 درجه با رطوبت 61 درصد كه در چنين شرايطي باز هم آنتالپي هوا برابر 50.3 ميباشد.

مشاهده انواع كولر آبي و ليست قيمت ها در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/evaporative-cooler