بازدید:
تاريخ : 1396/10/24

كولر آبي به عنوان يك واحد خنك كننده در مناطقي كه داراي درجه حرارت مرطوب و رطوبت نسبي كم و درجه حرارت خشك زياد مي‌باشد كاربرد دارد (اغلب مناطق ايران).
كولر آبي از نوع خنك كننده هاي تبخيري بوده يعني با بوجود آوردن شرايط تبخير آب در فشار ثابت موجب جذب گرما از هوا مي شود.
كولر آبي پر كاربرد ترين دستگاه جهت خنك كردن محيط و فضاي مورد استفاده مي باشد.

كولر آبي را نمي‌توان يك وسيله تهويه مطبوع در نظر گرفت به اين دليل كه نمي‌توان اثر خنك كنندگي و رطوبت نسبي را كنترل نمود، اين دو عامل به درجه حرارت خشك و درجه حرارت مرطوب محيط نصب بستگي دارد.

فرآيند خنك سازي در كولر آبي با آنتالپي ثابت رخ ميدهد. به عنوان مثال هواي گرم ورودي به كولر آبي با دماي30 درجه سانتيگراد داراي رطوبت 30درصد است كه در اين نقطه آنتالپي هوا برابر 50.3 مي باشد. هواي خروجي دمايي برابر 23 درجه با رطوبت 61 درصد كه در چنين شرايطي باز هم آنتالپي هوا برابر 50.3 ميباشد.

مشاهده انواع كولر آبي و ليست قيمت ها در لينك زير

http://www.bamintahvie.com/category/air-condition/evaporative-cooler